1 Comment

Som vanligt väl skrivet och väl underbyggt! Sverige behöver ruskas om i grunden. Men bara att fortsätta och påtala för oss som är trötta och upprörda. Jag märker t.ex. på mina arbetsplatser, att säger jag något som inte är PK, så hajar folk till. Ingen säger att jag har rätt. Men förhoppningsvis går de hem och tänker en vända till.

Expand full comment