1 Comment
Apr 11, 2023Liked by Carolin Dahlman - Högerliberal

Bra kommenterar Carolin! Du har rätt! Carola är kärleksfull men vill ha ordning och redan. Hade vi dessa skjutningar och brott innan vi tog emot så många från andra länder? Hur skulle Sverige ha utvecklats om vi hade haft en mer begränsad invandring? Ingen vet, men många anser tydligen att den utveckling som varit är ofrånkomlig.

Expand full comment