4 Comments
Apr 18, 2022Liked by Carolin Dahlman - Högerliberal

Perfekt skrivit!

Expand full comment
Apr 18, 2022·edited Apr 18, 2022

Tack för detta! Jag är aktiv abortmotståndare och demonstrerar mot abort genom att visa det främsta offret för abort - det ofödda barnet. Ganska ofta kommer etniska svenskar fram och menar att yttrandefriheten inte ska gälla sådana som mig. Faktum är att vanliga svenskar får ungefär samma impulser (men inte i samma grad - ingen har hittills bränt min bil) i relation till mig som dessa muslimer får i relation till en koranbrännare. Alla ni som läser och håller med Dahlman - jag hoppas ni står för yttrandefriheten också när ni känner att någon (likt mig själv) trampar ER på tårna. Och detsamma gäller förstås även mig. Jag måste acceptera att mina värderingar eller tro hånas, förlöjligas eller till och med kränks i det offentliga rummet. Jag gillar det inte, men tolererar det. Utan en sådan tolerans - från alla parter i alla riktningar - förlorar vi vårt öppna, demokratiska samhälle. Inte bara muslimska nysvenskar måste förstå detta - utan även "äktsvenska", DN-läsande medelklass-svenskar som nu fräser och spottar och ringer polisen när de ser mina abortbilder. Yttrandefriheten sitter löst även utan invandring. Tyvärr. /Mats Selander ordförande MRO-Människorätt för ofödda

Expand full comment

Bra skrivet. Det är förfärligt att se. De som tar tillfället i akt att förstöra, hota och vandalisera anser ju att kristna är hundar och ska dödas. Inte går de kristna ut och gör samma vandalisering? Detta är ett förakt för det fria samhället.

Expand full comment

Glimrande och skarpt.

Expand full comment