5 Comments

Skulle vara intressant att veta, om han erbjuder mat och tak över huvudet till migranter i sin, förmodar jag, stora biskopsbostad.

Expand full comment

Ok!

Svenska kyrkan är en av Sveriges största nu skogsägare. Se till att avverka, sälj av och betala för det ni så fromt pratar om!

Men ni hör också till den klick som skriker om medmänsklighet men ni villl som vanligt att nån annan ska betala!

Expand full comment

Känns skönt att vara hedning och ha lämnat svenska kyrkan!

Expand full comment

Förstår inte varför kyrkan måste vara så politiserad! Borde istället värna om sitt kulturarv!

Expand full comment

Det är klart att Modéus helt skrupellöst framför sin vänsterideologi genom att använda kyrkan o h skuldbelägga oss andra, som måste betala. Inte bara ekonomiskt utan genom ett samhälle dominerat av gäng, raserad skola, bidragsfusk, bidragsberoende etc.

Hade gärna gått med i kyrkan om den ägnat sig åt kristendomen

Expand full comment