1 Comment

Så synd, men samtidigt nödvändigt att läsa din artikel. Ännu en helt förkrossande känsla av maktlöshet gränsande till "hat" mot dessa vidriga gärningsmän och vårt rättsväsende. Helt frikopplat från rättsuppfattningen hos en majoritet av nästan kommunistiska röstetal. Det måste bli slut.

Expand full comment