5 Comments
Nov 28, 2023Liked by Carolin Dahlman - Högerliberal

Ja, verkligen, ser man på politiker, den förda politiken de senaste 13-14 åren med utgångspunkt att de vill vårt bästa. Så går det inte att förstå. Det är inte logiskt. Men byt lins, se utifrån att politikerna gör vad som är bäst för dem.

Då blir det plötsligt logiskt och går att förstå. De vill inte vårt bästa. De vill sitt bästa. Varför man lägger ned 4 fungerande kärnkraft verk när fordons flottan ska elektrifieras.

Expand full comment

Det blir kul att först bli utplundrad och sedan hitta romer i villan till höger och somalier i villan till vänster. Visserligen är svenskar ett tåligt släkte som inte reagerar förrän hustrur och barn blir misshandlade och sedan våldtagna, och då med ett lågmält "det var väl tråkigt", men någonstans längs vägen måste ju detta trigga ett folkuppror.

Expand full comment

Vilket uttalande, ställningstagande eller beslut S

gör eller tar. Är det alltid för att man tror att det

kommer ge S fördelar att ta eller behålla makten!

Glöm aldrig det!

Så tro inte på vad S säger. Aldrig!

Expand full comment

Din analys är naturligtvis korrekt. Avskyvärt hur S raserat Sverige allt för att behålla makten. Deras agerande får mig att tänka på ett citat från Arthur Koestler, "Jag fick ögon att se med och en hjärna programmerad att förneka vad jag såg".

Expand full comment