2 Comments

En bra och viktig artikel, men med en kompletterande kommentar jag gärna vill lämna.

Jag tycker att man i rapporten från SNS borde nämnt att ALLA nytillkomna, på sina egna respektive hemspråk, skall på enklast tänkbara sätt informeras om hur verkligheten ser ut i Sverige och inte på det sätt de fått höra från någon lågutbildad i en sandlåda eller från en gunga.

För verkligheten är den att det faktiskt ÄR föräldrars förbaskade SKYLDIGHET att redan från födseln uppfostra sina barn till att följa lag och ordning. Och skulle ändå barnen bli kriminella så ska hela deras klan utvisas.

Något annat sätt att lösa Sveriges problem finns inte längre, för Socialdemokraterna har släppt sin röstboskap för långt och för länge.

Expand full comment

Föräldrakurser? När jag undervisade på universitet för 20 år sedan, hade hälften av studenterna (trots godkända gymnasiebetyg) så usla förkunskaper att de hade stora svårigheter att följa undervisningen. (Situationen har ytterligare försämrats sedan dess.) Vi erbjöd extra undervisning inför kursstart, för att fräscha upp och komplettera kunskapsnivån. De enda studenter som nappade var de som var ambitiösa och redan hade erforderliga förkunskaper. Gissa vilka som kommer att anmäla sig till föräldrakurserna?

Expand full comment