3 Comments
Sep 29, 2022Liked by Carolin Dahlman Sw: 0704133444

Tack! Kanske viktigaste frågan att ta tag i för ny regering. Fråga är om de har kraft att genomföra en förändring. Att exekvera är inte politikers styrka i detta land. Det måste till ordentligt med sopskyfflar också för att städa trappor uppifrån.

Hj hälsn

Matts Ekman

Expand full comment
Sep 30, 2022Liked by Carolin Dahlman Sw: 0704133444

Hear hear!

Expand full comment