3 Comments
Apr 18, 2023Liked by Carolin Dahlman - Högerliberal

JÄTTEBRA! Ditt och mitt. Rätt och fel. Att ta ansvar måste läras in. Vi tycks inte vara födda med en självklar moralkompass.

Expand full comment

Som vanligt har du sunt förnuft något som tyvärr har försvunnit ifrån vänstersidan ju

Expand full comment

Du har helt raett.

Expand full comment