4 Comments

Kanske du också skulle söka bidrag från vårt välfärdssystem istället för att tigga på det här sättet. Du har uppenbarligen inte läst hela BRÅ-rapporten utan bara ryckt ut några strofer som ligger i linje med det som passar din uppfattning. Med statistik kan man bevisa det mesta, speciellt om man inte har förmåga att analysera och bedöma. Det framkommer väldigt tydligt att det är bättre att födas rik än omvänt när det gäller risken att hamna i kriminalitet senare i livet. Dessutom beskrivs att flera negativa samverkande faktorer ökar sannolikheten för att utveckla kriminalitet. Dock är det viktigt att komma ihåg att det handlar om ganska små volymer i det stora hela, även huvuddelen av människor som växer upp i socioekonomiskt svaga grupper klarar sig ganska väl i livet. Men, som också nämns i rapporten bör man styra förebyggande insatser till de de socioekonomiskt svaga.

Expand full comment
author

Ah, resultaten stämde inte med ditt narrativ? Sorry det kändes så tufft att du behövde bli otrevlig. Seriöst…

Expand full comment

Seriöst?

Tycker bara det är lågt att gå med tiggarhatten och samla in pengar från alla foliehattar som inte förmår begripa bättre. Du utger dig ändå vara en person som har koll på läget, och så har du inte det. Det brukar betecknas som bondfångeri.

Expand full comment
author

haha, stackars. Haft en dålig dag? Jag stjäl inga pengar. Jag tvingar ingen att betala. Om någon vill ge gåvor frivilligt är det inget jag skäms över. Du hånar dem som läser min sajt; det respekterar jag inte.

Expand full comment